‎ The Levie-Kanes Family Tree Collection‎ | The Levie-Kanes Family Tree Collection
   ‎A-  A+ Reset

womanKeetje Salomon Treitel/ Krant‏‎
Born ‎16-1-1802‎. Daughter of Salomon Philip Treitel and Rebecca Krantz

Married to:

manJacob Elias Kleerekoper - Meijer‏‎
Born ‎7- Aug 1808 Amsterdam, Netherland, died ‎28-9-1891 Amsterdam, Netherland‎, 82 or 83 years, ‎1st marriage to: Louisa Jacob Scheffer/ Snoe, ‎2nd marriage to: Keetje Salomon Treitel/ Krant. Son of Elias Gompers Kleerekoper/ Eliaze and Branke Meijer/ de Vrie