manSimon\Samson Mozes A"B-Hakker‏‎
Born ‎1699 Amsterdam, Netherland, died ‎1774 Amsterdam, Netherland‎, 74 or 75 years

Married ‎oct-1732 Amsterdam, Netherland (41 or 42 years married) to:

womanJudith\Jutche Eliaser\Leizer‏‎
Born ‎1708 Amsterdam, Netherland, died ‎25-10-1787 Amsterdam, Netherland‎, 78 or 79 years

Children:

1)
womanRebecca Simon\Samson Mozes/ Eliaser\Leize‏
Born ‎± 1733 Amsterdam, Netherland‎
2)
womanSara Simon\Samson Simons\A"B-Hakker‏
Born ‎1734 Amsterdam, Netherland, died ‎1815 Amsterdam, Netherland‎, 80 or 81 years
3)
womanMarretje\Merla Simon\Samson A"B-Hakker/ liaser\Leize‏
Born ‎1736 Amsterdam, Netherland, died ‎1782 Amsterdam, Netherland‎, 45 or 46 years
4)
womanAlida Simon Mozes A"B-Hakker/ Eliaser\Leize‏
Born ‎1748 Amsterdam, Netherland, died ‎10-4-1810 Amsterdam, Netherland‎, 61 or 62 years


2nd marriage
manSimon\Samson Mozes A"B-Hakker‏‎

Married ‎1720 Amsterdam, Netherland (11 or 12 years married) to:

womanVrouwtje Jacob‏‎
Born ‎1701 Amsterdam, Netherland, died ‎apr-1732 Amsterdam, Netherland‎, 30 or 31 years