womanReijna Nathan/ Apotheke‏‎
Born ‎1754 Amsterdam, Netherland, died ‎29-10-1785 Amsterdam, Netherland‎, 30 or 31 years. Daughter of Nathan-Levie\Neta-Leib and Clara\Keile Hartog\Hirsch Apotheker

Married ‎1772 Amsterdam, Netherland (12 or 13 years married) to:

manElias Liepman Schnitsel\Levie-Wiener/ van Ren‏‎
Born ‎1744 Amsterdam, Netherland, died ‎1818 Amsterdam, Netherland‎, 73 or 74 years. Son of Liepman Mozes Schnitsel\Levie-Wiener/ Liepma and Johanna\Jente Mozes Spier\Shapiro van Renz